Prislista

Enkla julkort (9 x 14 cm)
antal
exklusive moms
inklusive moms
1-100
2:00
2:50
101-300
1:60
2:00
301-
1:25
1:56
Enkla blomsterkort (10,5 x 15 cm)
antal
exklusive moms
inklusive moms
1-100
2:20
2:75
101-300
1:80
2:25
301-
1:50
1:88
Dubbla kort, både jul- och blomsterkort,
med kuvert (10,5 x 15 cm)
antal
exklusive moms
inklusive moms
1-50
6:25
7:81
51-100
5:50
6:88
101-
5:00
6:25

Ett exempel: Ni vill köpa 150 enkla julkort. De första 100 korten kostar 2:00 exkl. moms per kort, dvs 200:-. De resterande 50 korten kostar 1:60 exkl. moms, dvs 80:-. Priset för de 150 korten blir alltså 280:- exkl. moms.

Leveransvillkor
Fritt Käthe Kort AB. Frakt faktureras köpare.

Betalningsvillkor
30 dagar netto.

Priserna ovan gäller för organistioner och företag, ej privatpersoner.

Fakturering
Fakturan skickas med beställningen om kunden inte begärt annat. Separat faktura kostar 10:- plus moms. Om ni beställer via hemsidan, så glöm inte att markera i rutan för separat faktura, om ni så önskar och ange om fakturaadressen är en annan än leveransadressen.

Vid försenad/utebliven betalning faktureras dröjsmålsränta med 2% per månad + exp. avgift med 20:- per faktura.